1995 yylynda kurulmu? olan Firmamyz 

Çiçek pazarlamak ve mevcut teknolojik geli?imlerle daha etkin ve verimli yapylara dönü?türecek hizmetleri gerçekle?tirmek amacy ile faaliyet göstermektedir. 
Dünyada çiçek firmalaryny bir araya toplayan Interflora Çiçekçiler Derne?ine’de 1995 den beri Üyesidir.
ça?ymyzyn gere?i olan internet üzerinden mü?terilerin hizmetine girmi?tir.

Hizmet verdi?i kurumlaryn memnuniyetine dayaly referanslardan aldy?y güç ile çaly?ma yapysyny, büyümek yükselmek ve güven duymak kriterleri üzerinde kalite güven ba?ly?y altynda yapylandyrmaktadyr.

Bunun sa?lady?y avantajla mü?terisinin ihtiyaçlaryny do?ru biçimde tanymlama ve çözüm üretebilme geli?ime açyk ve yenilikçi bir yapyya sahip olma hizmetinin temelindeki ana fikri, daha önce hizmet verdi?i mü?terilerinin ileti?im ve ticari bilgilerinden do?ru ve evrensel nitelikte olanlary özümsemesine dayaly hizmet anlayy?y ile desteklemektedir.

Bugün tüm Türkiye’de ve Dünyada yaygyn Interflora a?y ile perakende sektörüne çözümler sunan firmamyz sorumluluk bilinci ile kalite odakly tavry ile mü?teri memnuniyetini kalycy ve sürekli kylacak en üstün en güvenilir hizmeti vermektedir.

Hizmette 7/24 saat kaliteli çiçek ve servis hizmetlerimizle size her zaman bir tu? kadar yakyn olaca?yz.