1. Online aly?veri? sitemizdeki tüm ürünler itina ile hazyrlanarak saty?a sunulmaktadyr. Bu ürünler Türkiye synyrlary içersinde ayny kalite ve servis anlayy?y ile yerlerine teslim edilir.

2. Yerlerinde bulunamayan alycylaryn çiçekleri evlerde yan kom?u daireye veya apartman görevlisine, sitelerde güvenlik görevlilerine, i? yerlerinde bölüm arkada?laryna, hastane ve otellerde ise resepsiyon görevlilerine, askeri hastanelerde ve kurumlarda nöbetçi subaylar veya erlere isim soyady alynarak teslim edilir.

3. Ayny gün teslimat için çiçek sipari?inizi en geç saat 17:00 ye kadar vermeniz gerekmektedir, 17:00 den sonra verilen sipari?lerin da?ytymy ertesi gün ilk teslim saatleri kapsamynda yapylacaktyr.

4. Belirtilen teslim saatlerinde hava ?artlary, trafik, aryzalar, yol çaly?malary ve beklenmeyen araç aryzalaryndan kaynaklanacak sorunlarla ilgili gecikmelerden dolayy teslimat ?artlaryndaki zaman de?i?ebilmektedir.

5. Teslimat saatlerimiz olan 10:00-14:00 / 14:00-18:30 saatlerinde sipari?lerinizin da?ytymy ücretsiz olarak yapylyr. Standart da?ytym saatlerimiz dy?yndaki sipari?leriniz ise arzu ederseniz 30 YTL lik ek ücret kar?yly?y gerçekle?tirilir.

6. Belli tarihlerde bulunan bazy özel günlerde da?ytymlarda teslimat saat aralyklarymyz geçerli de?ildir, yo?unluk nedeni ile gün içinde teslim edilecektir, bu konudan siz de?erli mü?terilerimizin anlayy?yny bekleriz.

7. Pazar günleri verilen çiçek sipari?leri için mevcutta bulunan teslimat saatlari uygulanmamaktadyr, hafta sonu nedeni ile 10:00 ile 18:00 arasy teslimatlar yapylmaktadyr.

8. Yurt içi ve yurt dy?yna sipari? bölümümüzde belirtilen fiyatlar sadece merkezlere olan fiyatlarydyr, buraya ba?ly bulunan ilçe ve köylere da?ytym yapylyrken mesafeye göre yol ücreti alynmaktadyr, yol ücterleri verilen yerle irtibat sa?layarak mesafe ye göre yol ücreti tespit edilecektir. Ayryca firmamyz da?ytymy yapylamayacak olan bölgelere çiçek sipari?ini göndermeme hakkyna sahiptir, bu durumlarda mutlaka mü?teriye bilgi verilmektedir.

9. Yurt dy?yna sipari?lerde bazy ülkeler bulundu?umuz zaman diliminden ilerde olduklaryndan dolayy buna göre da?ytymy yapylacaktyr bu ülkelere çiçek sipari?lerinizi en geç 1 i? günü öncesinden vermeniz gerekmektedir, ayryca yurt dy?ynda çiçek teslimatlary cumartesi günleri yarym gün pazar günleri ise da?ytym yapylmamaktadyr. Sadece hafta içi ve hafta sonlarynda saatli olarak dü?ün ve cenaze'ler için saatli teslimatlar yapylmaktadyr.

10. Vermi? oldu?unuz çiçek sipari?lerinizde bulundu?umuz ortam bir internet ortamy (elektronik) oldu?undan bazen kar?ylykly elektronik postalaryn gelmemesi görülebilmektedir bu do?rultuda sipari?lerde sorun ya?anabilmektedir.

11. Sipari? iptallerinizi teslimattan önce yapmanyz gerekmektedir. Yurt içi ve yurt dy?y iptallerinizde bu süre 1 gün Türkiye içersinde 3 saat öncesidir.

12. Yapylan yanly? ödeme veya sipari? iptallerinde kredi kartynyza ilgili tutarlaryn iadeleri ayny gün saat 20:00 den sonra yapylacaktyr.

13. Türkiye ve yurt dy?y çiçek sipari?lerinizde firmamyzynda üyesi oldu?u interflora derne?ine ba?ly tüm illerdeki en seçkin çiçekçilerle çaly?ylmaktadyr.

14. Aly?veri?iniz esnasynda meydan gelecek anla?mazlyklar çiçek bedeli ile synyrlydyr.