Sykça Sorulan Sorular

Bu Gördü?üm Resimdekinin Aynysymy Gider?
Sitedeki ürünlerinin tamamy kendi ürün resimlerimizdir. Gördü?ünüz ürünün aynysy teslim edilir. Di?er ?ehirlere gönderece?iniz sipari?ler üyesi oldu?umuz Ynterflora garantisindedir ve benzerleri gönderilir. Yurtdy?y ürünlerinde ise ayny ?ekilde Interflora ilgili ülke üyeleri tarafyndan benzerleri gönderilir.

Be?endi?im Ürünün Rengini De?i?tirebilirmiyim ?
Stoklarymyzda bulunmasy durumunda, be?endi?iniz ürünün rengini de?i?tirebilirsiniz. Sipari?iniz öncesinde bize ula?yp, ilgili yan malzemenin yada çiçe?in renginin stoklarda mevcut olup olmady?yny ö?renebilirsiniz. Bunun için ekstra ücret alynmamaktadyr.

Verdi?im Sipari? Bilgilerini Nasyl Kontrol Edebilirim ?
Verdi?iniz sipari? bilgilerini sipari? onay sayfamyzda görüntülenmektedir ve ayryca e-posta adresinize sipari? detaylarynyz gönderilmektedir.

Verdi?im Sipari? Bilgilerini Nasyl De?i?tirebilirim ?
Bizi telefonla arayabilir veya e-posta gönderebilirisiniz.

Ödemelerimi Nasyl Yapaca?ym ?
Ödemelerinizi kredi karty (Master veya Visa) veya havale/eft ile yapabilirsiniz. Ayryntylar için Ödeme linkini tyklayynyz.

Yol Ücreti Ödemem Gerekiyormu ?
Yurt içi merkezler ve Yurt dy?yndaki merkezlere olan sipari?lerinizde ekstra yol ücreti almamaktayyz. Ancak Sitemizde belirtilen fiyatlar sadece merkezlere olan fiyatlarydyr, buraya ba?ly bulunan ilçe ve köylere da?ytym yapylyrken mesafeye göre yol ücreti alynmaktadyr, yol ücterleri verilen yerle irtibat sa?layarak mesafe ye göre yol ücreti tespit edilecektir. Ayryca firmamyz da?ytymy yapylamayacak olan bölgelere çiçek sipari?ini göndermeme hakkyna sahiptir, bu durumlarda mutlaka mü?teriye bilgi verilmektedir.

Alycy Adreste Bulunamazsa Ne Yapyyorsunuz ?
Yerlerinde bulunamayan alycylaryn çiçekleri evlerde yan kom?u daireye veya apartman görevlisine, sitelerde güvenlik görevlilerine, i? yerlerinde bölüm arkada?laryna, hastane ve otellerde ise resepsiyon görevlilerine, askeri hastanelerde ve kurumlarda nöbetçi subaylar veya erlere isim soyady alynarak teslim edilir.

Teslimattan Önce Alycyyy Aryyormusunuz ?
Aksi belirtilmedikçe aramyyoruz. E?er adreste bulunamaz yada yanly? adres verilmesi durumunda teslimaty gerçekle?tirmek için alycyyy aryyoruz.

Sipari?im Ystedi?im Tarih ve Saatte Gidermi ?
Sipari?iniz istedi?iniz tarih ve saate gider. Dü?ün ve Cenaze gibi saate ba?ly teslimatlarda gerçekle?tirmekteyiz bu gibi durumlarda saatini vermeniz gerekmektedir. Ancak belirtilen teslim saatlerinde hava ?artlary, trafik, aryzalar, yol çaly?malary ve beklenmeyen araç aryzalaryndan kaynaklanacak sorunlarla ilgili gecikmelerden dolayy teslimat ?artlaryndaki zaman de?i?ebilmektedir.

Alycy Sipari?in Kimden Geldi?ini Bilmeden Sipari? Verebilirmiyim ?
Gönderen belli olmadan çiçek sipari?i verebilirsiniz. Bunun için sipari? formundaki "Adym Alycydan Gizlensin" kutucu?unu i?aretleyiniz. Ko?ullar için "Teslimat ?artlary" bölümünü okuyunuz.

Alycy Çiçe?i Kabul Etmezse Ne Olur?
Alycy çiçe?i kabul etmezse çiçek firmaya geri getirilir. Gönderen 1 hafta içerisinde firmamyzdan alabilir yada eksta nakliye ücreti ödeyerek ba?ka bir adrese gönderebilir. Para iadesi mümkün de?ildir.

Sipari?imin Teslim Edildi?ini Nasyl Ö?renebilirim ?
Sipari? Takibi bölümünden ö?renebilirsiniz, ayryca teslim edildi?inde e-posta adresinize bilgi gönderilir. Teslim bilgisi istanbul sipari?lerinizde hemen, yurt içi sipari?lerinizde 1 gün içinde iletilir. Yurt dy?y sipari?lerinizde teslim bilgisi ek ücrete tabidir. Ek ücret 15 TL dir.